Días especiais

  • INFORMACIÓN PRÁCTICA
    Desde o 11 de maio

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    En Marineda City queremos que todos, empregados e clientes, vos sintades seguros. Nestes momentos, coidar da vosa seguridade e saúde dentro do centro é o máis importante para nós, por iso implementamos unha serie de medidas extraordinarias:

    ◼ Hixienizamos a diario todas as instalacións seguindo protocolos e produtos recomendados polas autoridades sanitarias, facendo especial fincapé nas superficies das zonas comúns que máis se tocan, como os pasamáns das escaleiras ou os botóns dos ascensores.